CONFERENTIE CHARTERVAART WATERRECREATIE

VERSTERKING TOERISME GROENE HART

Woensdag 28 oktober 2015

De Dyck, Woubrugge

Powered by: Gratislandingspagina.nl

Centraal gelegen tussen de grote steden in de Randstad ligt een uniek en aantrekkelijk gebied met bijzondere landschappelijke kwaliteiten. Het Groene Hart van Holland. ’Ons Groene Hart van Holland’ Een landschap dat bestaat uit plassen, molen- en polderlandschappen, bollenvelden, een kaas- en erfgoedstreek, historische kernen, kleinschalige landschappen met ambachten en kunsten en verbindingen tussen stad- en platteland. Kortom: een oer Hollands landschap, door zijn afmetingen en ontwikkelingsgeschiedenis het grootste Nationaal Landschap van Nederland met grote toeristische potenties.

Eind oktober heeft er een conferentie plaatsgevonden waarbij collega bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers uit de beroepschartervaart aanwezig waren en waar de mogelijkheden voor de chartervaart met elkaar zijn bekeken. Het doel hiervan is om het toerisme in het Groene Hart te versterken. Daarbij is gekeken naar de faciliteiten die daarvoor nodig zijn, inclusief de mogelijke samenwerking met plaatselijke ondernemers.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde avond en wil nogmaals de sprekers hartelijk bedanken voor hun input.

Op dit moment worden de mogelijkheden voor een vervolg op deze conferentie besproken.

ONZE SPREKERS

HET SCHEMA

Inloop vanaf

15:00

Opening

door Laila Driessen

15:30

Presentatie beroepschartervaart

door Pam Wennekes

15:40

Verhalen uit de praktijk

door Jan Timmermans

16:00

Stimulering toerisme Groene Hart van Holland

door Eelco Piena

16:20

Discussie

onder leiding van Laila Driessen

16:40

Samenvatting en afsluiting met drankje en hapje

17:00

LOCATIE

CONTACT:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Koos Alebregtse

Email: K.Alebregtse@nieuwkoop.nl

Telefoon: 14 0172

Amanda Koning

Email: A.Koning@nieuwkoop.nl

Telefoon: 14 0172

back to top